Nakon Njemačke otvara se Danska, a slijede i ostale europske zemlje: Počinje masovno iseljavanje radno sposobnih sa Balkana

Svakoga dana smo svjedoci sve veće migracije stanovništva Balkanskih zemalja, posebno mladih i školovanih ljudi, koji idu da svoju sreću, posao i egzistenciju pokušaju pronaći u zemljama zapada uvidjevši da na Balkanu ne mogu da očekuju neke promjene na bolje tako skoro

Pa je tako zadnjih mjeseci i vlada Danske počela da uspšostavlja program koji će omogućiti lakše zapšljavanje ljudima koji dolaze van granica Europske unije, jer se i u Danskoj u ovome trenutku pojavio manjak radne snage, slično kao što se dešava u Njemačkoj.

Oglasi - Advertisement

Sa tim novim programom će se pojednostaviti mnoge procedure, a tako i olakšati mnogim danskim kompanijama da dovedi i dadnu posao radnicima iz zemalja koje se nalaze van EU. Nedavno je i Njemačka uspostavila sličan program, a najveći je razlog taj, vjerovali ili ne, da ove zemlje imaju manjak radne snage i to na mnogim poslovima, pa im čak nedostaje i više od milion radnika.

Danska je već počela da slijedi primjer Njemačke , a izvjesno je da će i neke druge zemlje krenuti sa istim tim postupkom.

Prijedlog vlade Danske jeste pojednostavljenje i ubrzavanje procesa aplikacije za posao u Danskon, a tako će mnogi kvalificirani radnici koji žive u zemljama vam Evropske unije dosta lakše dobiti radnu dozvolu a to je posebno interesantno i za mnoge ljude sa Balkana.

Manjak radne snage je problem mnogih zemalja Europe, i ne samo zapadne Europe, nego i centralne, pa tako u Češkoj nedostaje više od 300.000 radnika, a veoma je slično i u drugim zemljama.

S obzirom da je Njemačka, a za njom sada i Danska krenula u pojednostavljenje procedura za dovođenje radnika izvan Evropske unije, vjeruje se da će i ostale zemlje biti primorane da urade sličnu stvar.

Comments are closed.